Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mrweb/public_html/wp-content/themes/theme1020/header.php on line 62

Vi erbjuder nu en högkvalitativ tjänst för offshore utveckling av system, mobilappar och förstås även ren webbdesign. Indien och kringliggande länder var tidigt ute med dessa tjänster men många företag har bränt sig på dessa tjänster av olika anledningar.

Tack vare den gångna ekonomiska krisen finns det idag en enorm skillnad mellan personalkostnader i Sverige och Spanien, något som gör att du genom oss kan nå stora bestparingar på dina utvecklingsprojekt. Du har alltid en svensk projektledare/kontaktperson som borgar för förståelse och den kvalitet du är van vid. Arbetet görs av spanska högskoleutbildade programmerare/designers.

Tidigare har det också varit stora skillnader i kompetens mellan norra och södra Europa, men inte minst på mobilsidan har Spanien gjort stora tekniska framsteg och är numera i stort sett jämbördiga med Sverige. Även webben har utvecklats nu när bredband byggts ut tillräckligt både genom ADSL och via mobilnäten.

Det finns många fördelar att anlita oss:

  • Stora besparingar jämfört med svensk arbetskraft
  • Vi sitter i samma tidzon, så det är smidigt att ringa oss
  • Smidig kontakt tack vare svensk projektledare/kontaktperson
  • Hög kvalitet på utfört arbete

Ring oss på: 031-360 90 00